zaterdag 21 mei 2016

Informeer ook andere erfpachters, deel flyers uit!

Hebt u ook een brief van de gemeente gekregen over de nieuwe erfpachtplannen?
In januari heeft de gemeente een brief gestuurd aan alle 250.000 erfpachters met aankondiging van nieuw beleid. Daarin wordt gedaan of u blij moet zijn met de invoering van eeuwigdurende erfpacht. De gemeente geeft hierin geen informatie over de voor u nadelige gevolgen van deze plannen. Wij doen dat wel.  

Wat houden de plannen in en wat betekent dat straks voor u?
Het komt, volgens de contouren van de nieuwe systematiek voor erfpacht die het college druppelsgewijs naar buiten brengt en die in de loop van 2016 definitief wordt vastgesteld, erop neer dat 40 tot 45 procent van de WOZ-waarde van uw woning aan de grond wordt toegerekend. U kunt de grond ‘eeuwigdurend’ afkopen, maar dat bedrag zal voor velen onbetaalbaar hoog zijn. Zie de gemeentelijke website

Een paar voorbeelden van sommetjes die uit de huidige stukken zijn af te leiden:
- Stel, u hebt een appartement met een waarde van € 400.000. Dan zou de erfpacht voor zeg € 160.000 ineens afgekocht kunnen worden of anders kunt u een geïndexeerde canon betalen van 7.200 per jaar.
- Als u een huis bezit met een WOZ waarde van € 700.000 : Afkoopsom kan zomaar € 300.000 bedragen, of eeuwigdurende canon € 13.500.
- Bent u in het ‘gezegende’ bezit van een pand met een vrije marktwaarde van € 1.200.000, dan voorzien we dat de gemeente een aanbod kan doet om eeuwigdurend af te kopen voor circa € 500.000. Alleen: u zit er nog in en hebt dat geld niet liggen. Nou, dan betaalt u toch gewoon eeuwigdurend een canon van 22.500 euro per jaar.
Dit zijn onbetaalbare en ook onredelijke bedragen.

De crux zit erin dat wordt gedaan of u nu anno 2016 of aan het einde van uw canontermijn de grond opnieuw moet ‘kopen’ tegen de huidige marktwaarde, en niet gerekend wordt met de prijs die er destijds voor is betaald en die ook in de balans staat van de gemeente.

De meeste huizen in Amsterdam staan op erfpachtgrond. Toch zijn er her en der witte plekken met huizen die op eigen grond staan (bijvoorbeeld de grachtengordel en Zuid langs het Vondelpark). Ten opzichte van deze panden wordt er straks door de gemeente een scheve situatie gecreëerd. Als de plannen van de gemeente doorgaan en als het systeem van canonherziening niet drastisch wordt gewijzigd, wordt de Amsterdamse woonsituatie nog gekker. Veel mensen zullen moeten verhuizen. Verkopen aan speculanten of oliesjeiks? Sommigen al binnen afzienbare tijd omdat hun tijdvak afloopt, anderen zien het aankomen en strijken de overwaarde op, nog anderen dragen de last over aan hun kinderen of laten als het even kan huurders bloeden.

De gemeente laat de erfpachters vrij om van omzetting naar eeuwigdurend af te zien, maar dan blijven ze gebonden aan de oude methode, waarbij elke 50 jaar opnieuw wordt afgerekend met onzekere uitkomsten. Verhogingen van 20 tot 40 x de huidige canon zijn geen uitzondering!
Er zijn redelijke alternatieven. Zie dit Parool-artikel. De collegepartijen moeten daarvan nog worden overtuigd.  

Wat kunt u doen:
TEKEN DE PETITIE OP PETITIES.NL! Onderwerp: vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam SLUIT U AAN BIJ SEBA (Stichting Erpachters belang Amsterdam): In erfpachtinamsterdam.nl/ staat de tekst: “Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden” MELD U BIJ de Verontruste erfpachters Amsterdam via jfschrijver@gmail.com (de auteur van het genoemde Parool-artikel). Dit comité voert vooral actie via de politieke lijn.
VERSPREID DEZE BOODSCHAP onder al uw Amsterdams kennissen en vrienden; zelfs als het geen erfpachters zijn, kunnen ze misschien wel solidair zijn. Dit alles kost niets, maar kan wel het verschil maken!

Verontruste Erfpachters Amsterdam